Ikääntyminen ja näkökyky

Mitä on aikuisnäkö?

Vanheneminen vaikuttaa myös silmien toimintaan. Noin 20-vuotiaana silmän sisällä oleva mykiö eli linssi alkaa hiljalleen menettää joustokykyään. Näön tarkentamista eri etäisyyksille säätelevien silmän linssien elastisuus vähenee ja tämän seurauksena lähelle näkeminen vähitellen heikkenee.

Milloin ja miten se oireilee?

Käytännössä lähinäön heikkeneminen oireilee vasta yli 40-vuotiaana. Katsottaessa vuoronperään kauas ja lähelle, huomaa ensin tarkentumisen vaativan pidemmän aikaa kuin ennen. Silmät rasittuvat, koska linssin ympärillä silmän sisällä oleva sädelihas yrittää kompensoida linssin elastisuuden vähenemistä. Rasittuminen tuntuu silmien väsymisenä ja päänsärkynä. Myös tarkka lähietäisyydelle näkeminen ilman laseja hankaloituu. Jotta näkisi tarkemmin, katsottavaa kohdetta joutuu viemään etäämmälle. Vaikeus nähdä lähelle korostuu heikossa valaistuksessa ja usein myös työpäivän loppupuolella.

Kenellä on aikuisnäköä?

Kaikkien silmät muuttuvat huolimatta siitä, onko henkilöllä käytössä miinuslasit, pluslasit tai onko näkö virheetön. Yksilöllisistä eroista johtuen aikuisnäön alkamisaikaa on vaikea määritellä. Kaikilla henkilöillä linssien elastisuus heikkenee vähitellen iän myötä, silmien ikääntymisen vaikutus tuntuu eri ihmisillä erilailla riippuen silmien taittovirheestä kauas katsottaessa. Tätä fyysiseen vanhenemiseen liittyvää ilmiötä kutsutaan aikuisnäöksi tai ikänäöksi.

Silmän taittovoimaa korjaavalla laserleikkauksella ei voida estää aikuisiässä tapahtuvaa lähinäön heikkenemistä. Laserleikkauksessa silmän sarveiskalvon muotoa muutetaan, joten leikkauksen vaikutus ei ulotu silmän linssiin. Näin ollen myös silmänsä laserleikanneet tarvitsevat yli 40-vuotiaana lähinäkemistä auttavat lasit. Myöskään silmien lihasten harjoittaminen ei ehkäise näön heikkenemistä.

Mistä apua aikuisnäköön?

Lähinäkemiseen saadaan apua erilaisista linssiratkaisuista ja piilolaseista. Korjauksen määrä lisääntyy silmän oman mukautumiskyvyn heiketessä. Noin 50-vuotiaasta alkaen lähinäköä joutuu korjaamaan vahvemmilla linsseillä muutaman vuoden välein. Noin 60-vuoden iässä lähinäkö ei enää merkittävästi muutu, sillä silmän linsseillä ei ole enää jäljellä omaa joustokykyä ja lähinäön tarkkuus perustuu ainoastaan silmä- tai piilolasien tuomaan näkemisen tarkkuuteen.

Aikuisnäköisen vaihtoehdot näönkorjaukselle ovat yksitehoiset lähilasit, puolilasit, kaksi- ja kolmiteholasit, syväterävät lasit, moniteholasit. Moniteholaseilla aikuisnäköinen näkee kaikille etäisyyksille. Myös piilolaseista löytyy erilaisia ratkaisuja. Aikuisnäköisen vaihtoehtoja ovat monitehopiilolasit tai ns. monovision-korjausmenetelmä. Monitehopiilolasien etuna monovision korjaukseen verrattuna on parempi syvyystarkkuus.

Oikean näönkorjausratkaisun löytämiseksi henkilön kannattaa kertoa kaikki ne käyttötilanteet, joissa hän tulisi käyttämään laseja. Aina ei ole olemassa vain yhtä toimivaa linssiratkaisua, vaan eri käyttötilanteissa voidaan tarvita erityyppiset lasit.

Näyttöpäätteellä?

Yli 50-vuotiaana henkilö voi tarvita näyttöpäätetyöhön erilaisen silmälasiratkaisun. Näyttöpäätetyössä sopivin linssivaihtoehto ovat syväterävät tai toimistolasit, joilla nähdään tarkasti näytölle ja näppäimistölle. Näyttöpäätelasit helpottavat erityisesti silmien rasittumisesta johtuvaa silmä- ja päänsärkyä.

Lähde: www.optometria.fi