Skip to main content

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaseloste on päivitetty 23.8.2023.

1. Rekisterinpitäjä 

Kaakon Näkökulma Ky 

Yhteystiedot:
Isoympyräkatu 13
49400 Hamina

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

Kaakon Näkökulma Ky / Tiina Tuomisalo
Isoympyräkatu 13
49400 Hamina
050 309 1419
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Kaakon Näkökulma Ky / Tiina Tuomisalo
Isoympyräkatu 13
49400 Hamina
050 309 1419
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Rekisteröidyt 

Asiakas-, potilastieto- ja markkinointirekisteriin on kirjattuna yrityksen asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Asiakkaan ollessa yhteydessä rekisterinpitäjään tai pyytäessä rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallentamiselle.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Suostumus kirjataan asiakaskorttiin. 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen 
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot:

 • Nimi 
 • Osoite 
 • Sähköposti 
 • Puhelinnumero 

Asiakastiedot:

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 
 • Sosiaaliturvatunnus
 • Potilastiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. (EU 2016/679:n 15. artikla).

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot henkilökohtaisesti vain rekisterinpitäjän toimipisteessä. Pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. (EU 2016/679:n 16. ja 17. artikla).

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus esim. säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja luovutetaan pyydettäessä asiakkaalle, jolla on julkisuuslain 11§ mukaisesti oikeus häntä koskeviin asiakirjoihin poikkeuksena asiakirjat, joista tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Henkilöllä on oikeus saada informaatiota siitä, mihin hänen tietojaan käytetään EU tietosuoja-asetus 679/2016, 16-17 artikla.

Kirjaamme tietoja valtakunnalliseen Kanta-potilastietojärjestelmään, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kaakon Näkökulma Ky:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan välittömästi vastaamalla lähettämäämme tekstiviestiin ”E”.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kaakon Näkökulma Ky:n työntekijät.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Rekisterin suojauksen periaateet 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan tietosuojavaltuutetulle ja niille asiakkaille, joita tietovuoto koskee voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 72h kuluessa häiriötilanteen huomaamisesta.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet verkkosivuilla

Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja.

Rekisterinpitäjän käyttämät evästeet liittyvät markkinoinnin kohdentamiseen (Google Ads), verkkosivuston kävijätietojen analysointiin ja seurantaan (Google Analytics) sekä Rekisterinpitäjän käyttämiin sosiaalisen median kanaviin (ml. LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram ja Facebook). Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla henkilö käy, kuinka kauan tällä sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle on tultu ja mitä linkkejä henkilö klikkaa.

Evästeet voi kieltää säätämällä useimpien selaimen asetuksia. Rekisteröityjä pyydetään huomioimaan, että verkkopalvelu ei tällöin välttämättä toimi häiriöittä.